Steun ons

Preventieve aandacht voor mentale gezondheid wordt steeds belangrijker. Er is een toename van psychische klachten vanaf veertien jaar, dus vroegtijdige aandacht is essentieel. Stichting Saarisnietgek, een ANBI-stichting zonder winstoogmerk, maakt mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar bij kinderen 10-12 jaar vanuit een positieve en preventieve insteek. 

De nadruk ligt op beschermende factoren zoals zelfwaardering, een gezonde mindset, kennis over emoties en gevoelens, open communicatie en sociale vaardigheden.

Steun ons met een donatie of
door aanschaf van het onderstaande boek

Elke donatie is welkom.

NL71 INGB 0008 9430 15

t.n.v. Stichting Saarisnietgek – vermelding ‘donatie’

 

ANBI gegevens

Moederhart vol rouw en liefde

Dit boek is geschreven door de moeder van Sara: het geeft een schets van een gevoelige jongere en biedt handreikingen voor hulpverleners waarom het zo belangrijk is al op jongere leeftijd aan mentale gezondheid te werken. Een groot aandeel van de royalty’s gaat naar de Stichting Saarisnietgek. Het boek eindigt met een Epiloog, met daarin het gedachtegoed van inspirator Sara en de oorsprong van Stichting Saarisnietgek. Het voorwoord is van de bekende Vlaamse psycholoog Manu Keirse.

Het boek wordt met lovende kritieken ontvangen: inzichtgevend, hoopvol, inspirerend en liefdevol.

Blijf op de

hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief