Resultaten pilotonderzoek

Van januari tot en met mei 2023 heeft het magazine Saarisnietgek een pilot gedraaid in Noord-Brabant op vijf basisscholen: 200 leerlingen uit groep 7-8 en tien leerkrachten zijn bevraagd over hun ervaringen met het magazine en het gebruik ervan. Ook acht jeugdprofessionals hebben het magazine op inhoud en functionaliteit getoetst.

De reacties zijn onverdeeld positief! Dankzij de feedback van de ondervraagden is de weg nu vrij om het magazine landelijk te gaan uitrollen. We gunnen elk kind van 10-12 jaar dit magazine, zodat ze zich gezien en gehoord voelen, dat ze zich uitgenodigd voelen te delen. Want praten helpt, hoe eerder hoe beter.

Bekijk de infographic en lees het volledige onderzoek.

Saarisnietgek Magazine in de klas

Pilotonderzoek

Download PDF (2,6 Mb)