Onderwijs

Het magazine Saarisnietgek biedt leraren praktische handvatten om op een laagdrempelige manier mentale gezondheid (emoties en gevoelens) bespreekbaar te maken in de klas, specifiek gericht op kinderen van 10-12 jaar in groep 7 en 8. Dit kan worden geïntegreerd in bestaande vakken zoals burgerschap, taal en biologie, zonder extra taaklast voor jou als leerkracht.

Thema's

De thema’s in het magazine zijn gebaseerd op het onderzoek naar mentale gezondheid van het Trimbos-instituut uit 2021. Elk thema bevat psycho-educatie, ervaringen van kinderen, opdrachten, verdiepende video’s, puzzels en tips (inclusief boeken) over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Er is ruimte voor luchtigheid en humor.

Saarisnietgek Magazine in de klas

Belangrijke aspecten

Handout

Voor de leerkracht van groep 7 en 8 hebben we een handige handout beschikbaar met suggesties voor het gebruik van het magazine, zowel klassikaal, in groepjes als individueel.

Bekijk de online handout