ANBI gegevens

RSIN nummer: 861 88 13 82

Beloningsbeleid: bestuurders en beleidsbepalers van Stichting Saarisnietgek
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Opbrengsten: de opbrengsten van Stichting Saarisnietgek worden
uitsluitend aangewend voor de doelstelling van de stichting.