Achtergrond magazine

Onderzoek Trimbos-instituut
Het magazine is ontwikkeld door een orthopedagoog, een psycholoog en twee leerkrachten, met inbreng van externe deskundigen uit onderwijs en jeugdzorg. 

De thema’s van het magazine zijn afgeleid van het onderzoek ‘Mentale gezondheid bij jeugd in kaart gebracht’ van het Trimbos-instituut, 2021 (Kleinjan, Marloes e.a.). De invulling van de thema’s vinden daar hun oorsprong. Tevens is de inhoud van het magazine gericht op beschermende factoren voor mentaal welbevinden: 

  • Herkennen van eigen emoties en die van een ander
  • Informatie over een emotie/onderwerp (cognitie)
  • Exploreren eigen gevoelens/gedachten
  • Wat kan een kind zelf doen (zelfcontrole-mastery skills)
  • Zelfbeeld en zingeving (zelfrespect-zelfacceptatie, sterke kanten van jezelf)
  • Accepteren van de ander – anders zijn
  • Sociaal netwerk en steun
  • Herkennen stress-signalen, piekeren en balans
  • Helpende gedachten, positief denken. 
Saarisnietgek Magazine in de klas

Wie werkten nog meer mee?