Magazine Saarisnietgek - voor kinderen 10-12 jaar

Nu verkrijgbaar

Hét eenmalig magazine om mentale gezondheid bespreekbaar te maken bij kinderen 10-12 jaar. 
Informatief, speels, toegankelijk, vol opdrachten, filmpjes, kinderinterviews en strips.
Inzetbaar: individueel – groepsgewijs – klassikaal.

Magazine bestellen

Preventief aandacht besteden aan mentale gezondheid is een relatief nieuwe invalshoek bij wetenschappers, voorheen lag de focus meer op het ontstaan van psychische klachten en stoornissen. Psychische klachten c.q. stoornissen komen rond het veertiende levensjaar naar buiten, en daarom is het van belang al op jongere leeftijd aandacht te besteden aan mentale gezondheid.

De Stichting Saarisnietgek richt zich met haar activiteiten juist op het welbevinden, de mentale gezondheid van de jeugd, en niet op de psychische klachten zelf. Een positieve en preventieve insteek dus, waarbij beschermende factoren aandacht krijgen, zoals eigenwaarde, een gezonde denkstijl, kennis over mentale gezondheid, het open praten en delen van gedachten/gevoelens en sociaal-emotionele vaardigheden.

Zeg jij altijd wat je denkt?

Kinderen van groep 7-8 ervaren de mening van anderen als de grootste stressbron (RIVM, 2019).
Jongeren delen niet altijd wat ze denken of voelen, presenteren zich anders naar buiten toe.

Doelstelling van Stichting Saarisnietgek

Mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar maken bij jongeren vanaf 10 jaar.

openheid

Meer openheid

Meer openheid creëren rondom mentale gezondheid/klachten bij jongeren vanaf circa tien jaar.
geen taboe

Weg met taboe

Het taboe doorbreken – het is niet raar dat ze bepaalde gedachten/gevoelens hebben.
praat erover

Praat erover

Stimuleren erover te praten en herkenning/erkenning geven voor gedachten en gevoelens.
acceptatie

Acceptatie

Normaliseren en accepteren staat centraal.

Hoe dan?

Magazine
Saarisnietgek, over
mentale gezondheid

Leeftijd 10-12 jaar

Eigentijds, eenmalig

Kan in de klas gebruikt worden

Herkenning, informatie, opdrachten,

interviews, links naar filmpjes

introductie magazine
in groep 7-8

Praktische Hand-out voor  leerkrachten 

Klassikaal/groepjes/individueel

Sluit aan bij bestaande vakken, o.a. burgerschap en sociaal-emotionele methoden 

Ook exemplaar voor ouders 

Gebruik van
social media

In latere fase: bewustmaken

via het gebruik van

social media kanalen

Waarom doelgroep kinderen van 10-12 jaar?

Het is van belang aan de voorkant te werken aan mentale gezondheid. De kinderen van de leeftijd in groep 7 en 8 van de basisschool gaan zich sterk met elkaar vergelijken en de mening van een ander is de grootste stressbron. De neiging bestaat minder te delen met elkaar, bang om afgewezen te worden. Juist in die fase is het belangrijk gedachten en gevoelens te normaliseren, kennis mee te geven over mentale gezondheid en uit te nodigen te praten.
Alle kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar gaan naar school,  

dus de klas is een prima plaats waar je mentale gezondheid op een positieve manier kunt beïnvloeden. Vandaar dat de Stichting Saarisnietgek de leeftijd van deze leerlingen als uitgangspunt neemt en het magazine in de klas aanbiedt om ermee te werken in het bestaande curriculum. Het magazine is nieuw, maar de manier om ermee te werken kan ingepast worden in bestaande methodes. Ook ziet de stichting mogelijkheden om het magazine in te zetten bij jeugdwerkers die in gesprek zijn met kind en ouders.  

Download hier ons beleidsplan

Blijf op de hoogte

Lees hier nieuwsbrief 1 – nieuwsbrief 2 – nieuwsbrief 3nieuwsbrief 4 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inleiding en achtergrond van stichting

in herinnering Sara Kuysters

De Stichting Saarisnietgek is voortgekomen uit een postuum project van Sara Kuysters, 17 jaar. Zij was bezig met het opzetten van een mental health project voor jongeren, terwijl ze zelf in behandeling was bij de ggz. Haar mentale problemen werden zo groot dat ze niet meer te keren waren. Ze is overleden aan zelfdoding op 25 juni 2017. Bij leven heeft ze gezegd dat het beter is tijdig te spreken over gedachten en gevoelens, ze deed dit zelf pas toen ze bijna zestien jaar was. Ze had het niet eerder gedeeld met haar omgeving – ouders en vrienden – omdat ze die niet wilde belasten met haar problemen, terwijl ze al lichte klachten had op de basisschool.

Ze kwam er dus te laat achter dat delen van gedachten en gevoelens wel degelijk een beschermende factor is. De tekening hierboven spreekt boekdelen. Er zijn jongeren die zich naar buiten toe presenteren als vrolijk, terwijl ze van binnen somberte voelen en last hebben van negatieve gedachten. De mening van de ander is voor leerlingen van groep 7-8 de grootste stressbron, volgens onderzoek van RIVM, 2019. De ideeën van Sara en haar mental health project zijn getoetst op relevantie en actualiteit en opgenomen in het Beleidsplan van de stichting.

Pilotfase

Het magazine is klaar en beschikbaar. 

In periode januari-mei 2023 is er een pilot op 5 basisscholen – totaal 9 klassen – in Oosterhout. Ook jeugdinstanties nemen deel aan pilot. 

Hierna gaan we regionaal en hopelijk ook nationaal verder uitrollen. 

Dan zullen ook de website en social media meer vorm krijgen. 

Moederhart vol rouw en liefde

Dit boek is geschreven door de moeder van Sara: het geeft een schets van een gevoelige jongere en biedt handreikingen voor hulpverleners waarom het zo belangrijk is al op jongere leeftijd aan mentale gezondheid te werken. Een groot aandeel van de royalty’s gaat naar de Stichting Saarisnietgek. Het boek eindigt met een Epiloog, met daarin de oorsprong en korte beschrijving van de Stichting Saarisnietgek. Het voorwoord is van Manu Keirse.
Het boek wordt met lovende kritieken ontvangen: inzichtgevend, hoopvol, inspirerend en liefdevol.  

Meer informatie over het boek

Wie zijn wij?

Mirre van den Brink

Mirre van den Brink/bestuurslid

Voorzitter en medeoprichter
docent geschiedenis

Elsbeth Kuysters

Elsbeth Kuysters/bestuurslid

Secretaris en medeoprichter
sr. psycholoog

José Kuysters

José Kuysters/bestuurslid

Penningmeester en mede-
oprichter sr. orthopedagoog

Bo Baris-Stadhouders

Bo Baris-Stadhouders

Medeoprichter en
docent biologie

Alle teamleden zien persoonlijk én vanuit hun werk het belang om openheid en begrip te krijgen rondom mentale gezondheid van kinderen, zodat ze kunnen groeien tot evenwichtige personen. Elk teamlid was bevriend met grondlegger Sara en heeft destijds met haar over het project gesproken c.q. meegewerkt. Dit kernteam gaat de eerste stappen zetten, in een latere fase gaan we andere jongeren opleiden om in te zetten voor onze stichting. De Stichting Saarisnietgek wordt een stichting voor jongeren door jongeren.

Adviseurs van de stichting

Dinesch Achaibersing

Dinesch Achaibersing

Kinder- en jeugdpsychiater

Manu Keirse

Manu Keirse

Doctor in de geneeskunde
klinisch psycholoog

Frans Brekelmans

Frans Brekelmans

Bedrijfseconoom / beleidsadviseur

Steun ons

Wij zijn blij met iedere donatie, steun ons:

NL71 INGB 0008 9430 15
t.n.v. Stichting Saarisnietgek

ANBI gegevens

Magazine bestellen

€ 17,50 per stuk (incl. BTW excl. 4,50 verzendkosten)
€ 12,50 per stuk bij 30 stuks of meer (incl. BTW excl. verzendkosten)

Handout leerkrachten gr 7-8:   € 4,00 per stuk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.